Стратегічний план розвитку госпіталю

ДОСЯГТИ сталого фінансового розвитку госпіталю

Джерела фінансування:
Пропозиції щодо залучення коштів окрім тих які прийдуть за пацієнтами

 • Надання медичних послуг населенню на комерційній основі
 • Співпраця зі страховими компаніями – пацієнти які вже застраховані в приватних страхових компаніях і хотіли би лікуватись власне в госпіталі
 • Залучення коштів обласного фонду соціального страхування
 • Надходження коштів від раціонального використання приміщень – оренди або приватно-державного партнерства
 • Благодійна допомога та кошти грандів
 • Участь у програмі транскордонного співробітництва

Залучені кошти дадуть можливість:

 • Покращити технічній стан лікарні.
 • Закупити нові ліфти
 • Відновити систему пожежогасіння
 • Провести необхідні поточні та капітальні ремонти.
 • Покращити устаткування та закупити потрібну апаратуру для діагностики і лікування на сучасному світовому рівні.
 • Підвищити розмір заробітної плати лікарям за надані послуги.

ЗАБЕЗПЕЧИТИ підвищення економічної ефективності лікарні.

 • Забезпечити реалізацію діагностично-лікувального процесу у відповідності до клінічних протоколів та стандартів провідних європейських країн та США.
 • Впровадити сучасні методи променевої діагностики, лабораторних досліджень, функціональної та інструментальної діагностики ( інтралюмінарні методики, КТ, МРТ)
 • Вдосконалити та розширити методики малоінвазивної ендоскопічної хірургії
 • Впровадити іноваційні лікувальні технології які забезпечать отримання якісної медичної допомоги
 • Сприяти підвищенню рівня кваліфікації медичного персоналу.
 • Втілити програму енергозбереження – що дасть можливість зменшити витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (з вивченням можливостей переходу на твердопаливні котли, сонячну енергію та заходів з утеплення приміщень ).
 • Аутсорсинг роботи харчоблоку та пральні.

ВДОСКОНАЛИТИ кадрову політику та підвищити професійний рівень.

Оптимізація кадрової політики має базуватись:

 • на вдосконаленні та підвищення професійного рівня
 • на обґрунтованій реальній потребі штатного розкладу
 • на диференційованому підході з визначеними критеріями до оплати праці медичних працівників
 • на неприпустимості практики роботи медичного персоналу на неповні ставки
 • на аналізі системи обліку лікарських помилок як вагомого чинника ефективності професійного зростання, а не інструменту притягнення до відповідальності.
 • на постійному опануванні новими медичними технологіями з наступним їх впровадженням в лікарні.
 • на відборі медичних працівників на заміщення вакантних посад за відкритим конкурсом.

РОЗВИНУТИ систему взаємодії з закладами охорони здоров’я.

 • Здійснити необхідні заходи щодо надання госпіталю статусу клінічного, що підвищить авторитет лікувальної установи.
 • Поглибити та поширити співпрацю з Львівським національним медичним Університетом ім.Д.Галицького, створити на базах лікувальних відділень шпиталю філії клінічних кафедр ФПДО.
 • Вдосконалити взаємодію з військовим госпіталем та госпіталем прикордонних військ для забезпечення послідовності лікування та реабілітації профільних пацієнтів.
 • Налагодити співпраця з Львівським державним університетом фізкультури та спорту.

ВПРОВАДИТИ систему комп’ютиризації E-HEALTH.

 • забезпечить оптимальний запис пацієнтів на прийом до лікаря з економією часу як хворого так і медперсоналу
 • вдосконалить контроль маршруту пацієнта від приймального відділення до його виписки.
 • систематизує обсяг надання медичної допомоги – дасть можливість провести повний економічний розрахунок витрат на кожного пацієнта в процесі надання медичної допомоги.
 • запровадити телекомунікаційні методи (навчальні, діагностичні, консультативні)

CТВОРИТИ центр Центр медичної, фізичної та психологічної реабілітації

Басейн.Фізіотерапія.Тренажернийзал. Вертикалізатори (Статичні та динамічні). Модулі активної реабілітації (модулі для відновлення навиків ходи). Модулі пасивної розробки колінних та кульшових суглобів. Реабілітаційні доріжки. Палати обладнанні мобільними підйомниками. Кваліфікованим медичним персоналом Лікарі невропатологи, фізіотерапевти, реабілітологи та психотерапевти