Госпіталь сьогодні

КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» є основним медичним закладом області, в якому надається спеціалізована медична допомога інвалідам та ветеранам війн і прирівняних до них категорій населення.

З 2014 р. госпіталь є центром медичної, психологічної та фізичної реабілітації учасників антитерорестичної операції, в якому функціонує електронний Реєстр демобілізованих учасників АТО області і надається організаційно-методична допомога по даному профілю в лікувально-профілактичних закладах області.

Забезпечено стаціонарним лікуванням демобілізованих учасників АТО в КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи»

Поступило в госпіталь з 01.07.2014 р. по 01.11.2018 р. – 5026
Поступило за 10 місяців 2018 року – 1695
Перебувають на стаціонарному лікуванні на 01.11.2018 р. 89
Проліковано (виписано) за 10 місяців 2018р. 1606

Для покращення надання медико-психологічної допомоги та забезпечення необхідного лікування в повному обсязі відповідно до протоколів МОЗ України протягом 2016 р. в госпіталі введено ставку психотерапевта, психіатра та 3 ставки психологів. В І неврологічному відділенні функціонують 20 психосоматичних ліжок для психологічної реабілітації учасників АТО, на яких проліковано 493 учасники АТО.

В ортопедичному та фізіотерапевтичному відділеннях, де отримують медико-реабілітаційне лікування поранені учасники АТО, завдяки придбанню сучасного обладнання лікарі-реабілітологи та інструктори ЛФК проводять відновне лікування на більш сучасному рівні.

В І ортопедичному відділенні (обласний артрологічний центр) завдяки впровадженню новітніх технологій, активному вивченню досвіду та стажуванню лікарів в клініках Польщі, Німеччини розширено об’єм операцій при дегенеративних захворюваннях хребта та неускладненій травмі хребта, декомпресійні операції при стенозі хребтового каналу.

В хірургічному відділенні втілювалися сучасні методики оперативного лікування хворих: малоінвазивні оперативні втручання на органах черевної порожнини, продовжується вдосконалення лапароскопічних холецистектомій, однак лапараскопічна апаратура потребує оновлення. Успішно проводяться лазерні абляції судин з добрим результатом; герніотомії з пластикою сіткою. Ці нововведення значно зменшують післяопераційний ліжкодень.

В отоларингологічному відділенні успішно проводяться відео-ендоскопічні операції на носі, носовій перегородці та приносових пазухах, з них ендоскопічні септопластик, на при носових пазухах, на носових раковинах.

В урологічному відділенні удосконалюються методики трансуретральної резекції пухлин простати та сечового міхура, однак апаратура потребує оновлення.

У відділеннях терапевтичного профілю значно покращилися діагностичні обстеження завдяки розширенню та впровадженню новітніх методик обстеження, які проводяться у госпіталі: УЗД органів черевної порожнини, щитовидної залози, суглобів та периферичних судин, ехокардіграфії, фіброгастроскопії, фіброколоноскопії, остеоденситометрії, пневмотахометрії, рентгенологічні обстеження, рентгенографії, рентгеноскопії і ін.

На базі госпіталю працює кафедра хірургічної та ортопедичної стоматології факультету післядипломної освіти ЛНМУ ім. Д. Галицького і відділення щелепно-лицевої хірургії.

В госпіталі продовжується діяльність по створенню повноцінного реабілітаційного центру, в якому може надаватися весь спектр реабілітаційної допомоги, а саме фізичної, медичної та психологічної реабілітації.

Для цього необхідно провести реконструкцію фізіотерапевтичного та бальнеологічного відділень, реконструкція басейнів, відділення гіпербаричної оксигенації та укомплектувати їх сучасним реабілітаційним обладнанням, що дасть змогу створення сучасного реабілітаційного центру у Львівській області

На даний час в КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих ім.Ю.Липи» завершено реконструктивні роботи відділення реабілітації учасників АТО та спінальних хворих, проектом реконструкції якого передбачено дотримання всіх вимог щодо перебування та лікування пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями.